Význam slov

Význam slov - A - 2

A capella je pojem z oboru hudby.
Aachen (Cáchy) je město v Německu.
Alvar Aalto byl finský umělec.
Ábádán je přístav, který se nalézá na jihozápadě Íránu.
Abakuk je jeden ze dvanácti malých proroků.
ABBA byla švédská popová skupina.
Abbás Veliký byl významný íránský panovník.
A posteriori - význam slova.
A priori
Akkadština používala k zápisu klínové písmo.
Hans von Aachen byl německý malíř.
Aalst je město v Belgii.
Ivar Aasen byl norský básník a filolog.
Abatyše je titul matky představené.
Abbásovci byla dynastie arabských sunnitských chalífů.
Abd ar-Rahmán I. založil umajovský emirát v Córdobě.
Abdikace je zřeknutí se vlády.
Abcházie se nachází na kavkazském pobřeží Černého moře.
Abdomen je přední, dolní část trupu.
Abdülhamid I. byl 27. sultán Osmanské říše (1774-1789).
Abdülhamid II. byl 34. sultán Osmanské říše (1876-1909).
Kóbó Abe byl japonský spisovatel (1924-1993).
Abeceda je uspořádaný soubor všech písmen hláskového písma.
Niels Hendrik Abel byl norský matematik.
Ábel (Bible) je ve Starém zákoně syn Adama a Evy.
Abélard Petr byl francouzský raněscholastický filozof a teolog.
Aberace v astronomii, bioligii a fyzice.
Aberdeen je třetí největší město Skotska.
Abchazové jsou národ žijící v Abchazsku.
Abchazsko je autonomní republika v severozápadní Gruzii.
Abidjan je největší město, nejdůležitější přístav a bývalé hlavní město Pobřeží Slonoviny.
Abilene v centrální části Texasu.
Abiturient je absolvent střední školy.
Ablace představuje odstranění tkáně.
Ablativ vyjadřuje lokální vztah na otázku "odkud".
Abolicionismus bylo hnutí za zrušení otroctví v 18.-19. století v USA.
Abonent znamená předplatitel.
Abov má v současnosti především národopisný obsah.
Abraze představuje mechanické otírání, odření, oškrabávání.
Abrazivita, obrusnost.
Abruzzi je horská krajina ve střední Itálii.
Absces je dutina vyplněná hnisem.
Absolutismus je státní forma, v níž je monarcha nositelem neomezené moci.
Absolutně černé těleso pohltí veškeré dopadající světlo a tepelné záření.
Absolutní hodnota je vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Absolutní hudba označuje instrumentální hudbu oproštěnou od mimohudebních představ.
Absolutní chyba představuje rozdíl mezi skutečnou hodnotou čísla a hodnotou vypočtenou.
Absolutní jasnost je pojem z oboru astronomie.
Absolutní sluch schopnost sluchu určit přesnou výšku tónu.
Absolutní umění je forma umění příbuzná abstrakci.

Význam slov - A 2 3 4 5

Význam slov

Význam slov - A - 2.


Informace na yin.cz.