Význam slov

Abbásovci

Abbásovci byla dynastie arabských sunnitských chalífů (750-1258). Sídelním městem dynastie Abbásovců byl Bagdád s výjimkou dvou krátkých období (796-808 Rakka a 836-883 Sámarrá). Centralizovaný stát řízený složitým byrokratickým aparátem se rychle rozpadal (Pyrenejský poloostrov - Umajjovci, severní Afrika - Rustamovci, Midrárovci a Aglabovci, Írán - Táhirovci, Sámánovci), až se omezil pouze na dnešní Irák. Od 9. století byli chalífové často dosazováni vojenskými hodnostáři či poručnickými dynastiemi. Od 11 století často jen potvrzovali vládce (sultány), kteří jim jako hlavě sunnitského islámu vyjádřili svoji loajalitu. Politický vliv Abbásovců se zvýšil na počátku 13. století, avšak skončil vyvrácením Bagdádu mongolskými Ílchány roku 1258.

Význam dalších slov:
Písek je oblíbený stavební materiál.
Druhy živností v ČR.
Starověký Egypt se ve starověku stal kolébkou civilizace.
Toaletní papír se používá při osobní hygieně.
Přesýpací hodiny měří čas.
Skleníkový efekt přispívá k tepelným poměrům planety.
Jarmulka je v židovské kultuře pokrývka hlavy.
Hans von Aachen byl malíř, který působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II.

Význam slov

Abbásovci byla dynastie arabských sunnitských chalífů.


Informace na yin.cz.