Význam slov

Abcházie

Abcházie je země na kavkazském pobřeží Černého moře. Po válce v roce 1992-1993 vyhlásila nezávislost na Gruzii a Republika Abcházie kontroluje de facto větší část svého území. Abcházie získala díky uznání Ruskem mezinárodní status částečně uznaného státu a postupně byla dále uznána dalšími státy.

Hlavní město Abcházie, známé ve světě spíše pod gruzínským názvem Suchumi, se abcházsky jmenuje Aqwa (Akea).

Abcházie zaujímá rozlohu 8 600 km2. Její území je protažené ze severozápadu na jihovýchod v délce asi 200 km. Z jihozápadu je ohraničeno pobřežím Černého moře, hlavní město Suchumi leží zhruba v polovině pobřeží. Na severu a severovýchodě Abcházie hraničí s Ruskem. Hranici tvoří hlavní hřeben Velkého Kavkazu. Na jihovýchodě sousedí Abcházie se zbytkem Gruzie.

Význam dalších slov:
Toaletní papír se využívá pro hygienu.
Jarmulka je pokrývka hlavy.
Koloběh vody v přírodě během kterého prochází voda různými skupenstvími.
Akkadská říše je starověký státní útvar.
Edikt nantský zaručoval hugenotům ve Francii náboženskou svobodu.
Starověký Egypt se stal mocným státem.
Přesýpací hodiny měří čas přesýpáním zrnek písku.
Hans von Aachen byl malíř, který působil na dvoře císaře Rudolfa II.

Význam slov

Abcházie


Informace na yin.cz.