Význam slov

Aberdeen

Aberdeen [ebrdýn] je třetí největší město Skotska s 212 000 obyvateli. Aberdeen leží na pobřeží Severního moře mezi ústím řek Don a Dee. Aberdeen je hlavní město oblasti Grampian. Od 12. století se jednalo o významné město, dnes hospodářské a kulturní středisko severního Skotska. Univerzita založena roku 1494, katolické biskupství, Muzeum umění a průmyslu, rybářský přístav, stavba lodí, průmyslové strojírenství, textilní, paprírenský a kamenoprůmysl. Mový hospodářský rozvoj prožívá město Aberdeen vlivem těžby ropy v Severním moři.

Význam dalších slov:
Přesýpací hodiny měří čas pomocí přesýpání zrnek písku.
Jarmulka je pokrývka hlavy.
Abcházie je země, která leží na pobřeží Černého moře.
Akkadská říše byla starověký stát v tehdejší Mezopotámii.
Koloběh vody v přírodě v průběhu něhož prochází voda skupenstvími.
Edikt nantský zaručoval občanům Francie náboženskou svobodu.
Abélard Petr byl francouzský raněscholastický filozof a teolog.
Niels Hendrik Abel byl norský matematik.

Význam slov

Aberdeen je třetí největší město Skotska.


Informace na yin.cz.