Význam slov

Ablativ

Ablativ (z latinského casus ablativus - pád odluky) je pád jmenné deklinace, vyjadřující lokální vztah na otázku "odkud" a přenesené význmy původu, odluky atd.. Ablativ je doložen v některých starých indoevropských jazycích, zvláště rozvinutý je v latině, kde má i funkci instrumentálu a lokálu. V aglutinačních jazycích, například ve finštině je ablativ součástí systému lokálních pádů.

Význam dalších slov:
Babylonie byla říše v Mezopotámii.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Denis Papin se stal známým především díky vynálezu tlakového hrnce.
Edikt nantský zaručoval náboženskou svobodu.
Balantidióza při níž onemocní zvířata či člověk.
Jarmulka představuje pokrývku hlavy používanou v židovské komunitě.
Akkadská říše v někdejší Mezopotámii.
Abilene nalezneme v centrálním Texasu.

Význam slov

Ablativ je pád jmenné deklinace, vyjadřující lokální vztah na otázku "odkud".


Informace na yin.cz.