Význam slov

Význam slov - A - 4

Adamův most je řetěz korálových útesů a písčin mezi Indií a Srí Lankou.
Adana patří k nejbohatším tureckým městům.
Adaptační komora umožňuje adaptaci lidí při změnách tlaku.
Adaptér zajišťuje kompatibilitu dvou jinak nekompatibilních částí systému.
Adaptivní optika vyrovnává deformace zrcadla.
Addis Abeba leží na náhorní plošině v nadmořské výšce 2400 m n. m.
Adelaide je hlavní město státu Jižní Austrálie.
Aden byl do roku 1990 hlavní město Jemenské lidevě demokratické republiky.
Konrad Adenauer byl opakovaně zvolen spolkovým kancléřem.
Adenin se podílí na stavbě DNA i RNA.
Adenoviry patří k DNA virům.
Adenozinfosfáty jsou složky nukleových kyselin.
Adenská kultura prosperovala v Severní Americe mezi lety 1000-400 př. n. l.
Clément Ader vynalezl nový typ telefonu a mikrofonu.
Adheze je přílnavost povrchů.
Adhezní tření lze snížit, dodáme-li mezi povrchy kapalinu.
Adiabatický je označení změn stavových veličin.
Adice, spojení dvou molekul.
Aditiva jsou chemické přísady.
Řeka Adiže ústí do Jaderského moře.
Adjustace je úprava nebo přizpůsobení zboží podle přání zákazníka.
Alfred Adler byl rakouský psychiatr.
Admiralitní ostrovy nesou jméno na počest londýnské Admirality.
Adolescence se vyznačuje již relativním zklidněním.
Adonaj je židovské oslovení Boha.
Adonis bývá zobrazován jako mimořádně krásný mladík.
Theodor Adorno položil základ ke kritické teorii frankfurtské školy.
Adrenalin má mnohostranné fyziologické účinky.
Adršpašsko-teplické skály tvoří masiv pískovcových skal v severovýchodních Čechách.
Adsorbenty jsou schopné adsorbovat vázat adsorbcí rozpuštěné kapalné nebo plynné látky.
Adsorpce je hromadění plynů a kapalin na rozhraní s pevnými látkami nebo na rozhraní kapalin.
Adstrát působící na učitém území na jiný jazyk.
Adstringencia používaná převážně u poškození kůže při kterém zastavují krvácení.
Advekce je pohyb vzduchových hmot.
Advent představuje církevní čas příprav na příchod Ježíše Krista (Vánoce).
Adventisté zahrnují cca 5 milionů členů ve 189 zemích.
Adventní hnutí vzniklo po roce 1831 v USA.
Adverbiální určení vyjadřuje okolnosti.
Adygejsko patří k Ruské federaci.
Adžanta leží v indickém státě Maháráštra.
Adžarsko leží při Černém moři.
Adžmán je rozlohou nejmenší člen konfederace Spojené arabské emiráty.
Aehrenthal zastálal úřad vyslance v Rumunsku, Rusku a rakousko-uherského ministra zahraničí.
Aeneas je hrdina řecké mytologie. Od jeho syna odvozoval svůj původ římský rod Iuliů.
Aerace se používá v tepelných provozech.
Aerobik při cvičení výrazně zatěžuje srdeční a dýchací soustavu.
Aerobní organismy vyžadují ke své existenci kyslík.
Aerodynamika je nauka o proudění plynů, především vzduchu.
Aerofony se dříve členily podle materiálu, z něhož byly zhotoveny. Dnešní členění vychází ze způsobu tvoření tónu.
Aerologie fyzikálními metodami a prostředky zkoumá stav a procesy v atmosféře.

Význam slov - A 2 3 4 5

Význam slov

Význam slov - A - 4.


Informace na yin.cz.