Význam slov

Absolutní hodnota

Absolutní hodnota (matematika) je vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.

Pro komplexní číslo je absolutní hodnota jeho vzdálenost od počátku soustavy souřadnic v rovině, zde zvané Gaussova rovina. Absolutní hodnota čísla a se značí |a|.

Význam dalších slov:
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Edikt nantský zaručoval náboženskou svobodu.
Babylonie byla říše v Mezopotámii.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Lazurovací lak je druh nátěrové hmoty.
Sippar bylo starověké město v Mezopotámii.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.

Význam slov

Absolutní hodnota.


Informace na yin.cz.