Význam slov

Význam slov - A - 3

Absolutní výhoda je schopnost určité země vyrábět daný výrobek nižšími náklady než jiné země.
Absolutno co zahrnuje celek poznání a bytí.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.
Absorpce zvuku jsou ztráty zvukové energie při průchodu zvuku hmotným prostředím.
Absorpční spektrum je spojité spektrum s více či méně širokými rozmytými tmavými oblastmi nebo s tenkými tmavými čarami.
Abstrakce je podstata rozumové činnosti, forma pojmotvorného procesu.
Abstraktní expresionismus se po 2. světové válce stal prvním mezinárodním stylem, který odvodil novou variantu abstraktního malířství.
Abstraktní film nezachycuje reálné děje a figury.
Abstraktní umění je umění odhlížející od skutečnosti, od předmětu.
Abstraktum označuje nefyzickou věc.
Absurdní znamená to, co se vymyká pravidlům logického myšlení.
Absurdní divadlo je směr avantgardního divadla a dramatu, které zobrazuje skutečnost jako nesmyslnou.
Abú Simbel je tvořen dvěma chrámy na Nilu v Horním Egyptě.
Abú Zabí je emirát na východě Arabského poloostrova.
Abuja je nové hlavní město Nigérie.
Abwehr byla německá vojenská zpravodajská služba.
Abydos bylo starověké hornoegyptské město na Nilu.
Academia vydává odborné a populárně vědecké původní a přeložené publikace.
Academy of Motion Picture Arts and Sciences je americká asociace , která sdružuje přibližně 3000 členů různých profesí.
Acapulco de Jauárez leží na pobřeží Tichého oceánu.
Accra leží v Guinejském zálivu.
Acetanhydrid se jako reaktivní acetylační činidlo využívá v chemickém průmyslu.
Acetátová celolóza vzniká působením acetanhydridu na celulózu v přítomnosti katalyzátorů.
Acetáty jsou soli a estery kyseliny octové.
Aceton se mísí s vodou a etherem.
Acetylace je náhrada reaktivního vodíku v organických sloučeninách acetylem.
Acetylen hoří silně svítivým, čadivým plamenem.
Acetylenová lampa bylo svítidlo horníků.
Acetylidy jsou sloučeniny uhlíku s méně elektronegativními prvky.
Acid jazz se vyvinul ze stylu soul.
Acidita označuje stav roztoku.
Acidobazická rovnováha mezi kyselinami a bazemi.
Acidofilní bakterie žije v prostředí s nízkým pH.
Acidofyty rostou na kyselých půdách.
Aconcagua je nejvyšší hora And i celé Ameriky.
Acre je brazilský stát ležící na úpatí And.
Action painting je směr moderního umění.
Actor's Studio je institut vzdělávání pro herce.
Acylglyceroly jsou estery mastných kyselin a glycerolu.
Ačinsk je ruský přístav na východní Sibiři.
Ad absurdum znamená do krajnosti.
Ad Dahná je poušť v severovýchodní části Saúdské Arábie.
Adam a Eva jsou podle Starého zákona prarodiče lidstva.
Adam de la Halle byl dvorním básníkem Karla z Anjou v Neapoli.
Adam z Veleslavína sestavil slovníky a upravoval díla historická, náboženská i právní.
Adamité proti nimž na jaře 1421 zasáhl Jan Žižka.
Adamkus Valdas zastával v letech 1998-2003 a 2004-2009 úřad prezidenta Litvy.
Adamov se nachází v údolí řeky Svitavy.
John Adams zastával mezi lety 1797-1801 úřad prezidenta USA.
John Quincy Adams působil ve funkci prezidenta USA (1825-1829).
Jane Adamsová iniciovala zákonodárství o chudinské péči.

Význam slov - A 2 3 4 5

Význam slov

Význam slov - A - 3.


Informace na yin.cz.