Význam slov

Abélard Petr

Abélard Petr (Abelard, Abaillard, Pierre) (1079-1142) byl francouzský raněscholastický filozof a teolog. Petr Abélard vedl pohnutý život, známý je jeho milostný vztah k Héloise, který později zvěčnil ve fingované korespondenci. V několika ohledech byl spoluzakladatelem středověkého myšlení: v metodologii (disputace) svým přesným dialektickým uměním rozlišování, v ontologii svým stanoviskem ve sporu o universálie, v němž byl na rozdíl od svého učitele Roscelina stoupencem umírněného nominalismu, v etice důrazem na smýšlení jako základu mravního posuzování daného jednání, v teologii pokusem o sjednocení víry a vědění, ale také kritikou některých dogmat, což mu vyneslo odsouzení ze strany církve.

Význam dalších slov:
Přesýpací hodiny měří čas pomocí přesýpání písku.
Akkadská říše byl starověký stát v tehdejší Mezopotámii.
Koloběh vody v přírodě v průběhu kterého prochází voda svými skupenstvími.
Edikt nantský zaručoval občanům Francie náboženskou svobodu.
Kóbó Abe byl japonský spisovatel.
Jarmulka je pokrývka hlavy.
Abcházie se nachází na pobřeží Černého moře.
Niels Hendrik Abel byl norský matematik věnující se algebře.

Význam slov

Abélard Petr byl francouzský raněscholastický filozof a teolog.


Informace na yin.cz.