Význam slov

Abov

Abov (maď. Abaúj) je historická oblast na pomezí východního Slovenska a Maďarska. Od 2. poloviny 13. století do roku 1922 byl Abov samosprávná administrativní jednotka, župa Abov. 3323 km2, 202 300 obyvatel (1910). Správním střediskem byl Abaújvár, později Gönc, od poloviny 17. století Košice. Roku 1882 připojena většina Turnianské župy, název Abovsko-turnianská župa (maď. Abaúj-Torna). Trianonskou mírovou smlouvou byl Abov roku 1920 rozdělen mezi ČSR a Maďarsko. Jako správní celek zanikla župa k 1.1.1923. V současné době má pojem Abov především národopisný obsah.

Význam dalších slov:
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Babylonie byla říše v Mezopotámii.
Gabardén je hustá, jemně vroubkovaná, jedobarevná látka.
Edometr je přístroj, kterým se měří stlačitelnost zeminy.
Denis Papin se stal známým díky vynálezu tlakového hrnce.
Jarmulka představuje pokrývku hlavy používanou v židovské komunitě.
Edikt nantský zaručoval náboženskou svobodu.
Akkadská říše v někdejší Mezopotámii.

Význam slov

Abov je historická oblast na pomezí východního Slovenska a Maďarska.


Informace na yin.cz.