Význam slov

Ábel (Bible)

Ábel (hebrejsky pomíjení) je ve Starém zákoně syn Adama a Evy. Ábel byl pastýř, kterého zabil ze závisti jeho starší bratr Kain. (Gn 4,1-16)

Význam dalších slov:
Koloběh vody v přírodě v průběhu kterého prochází voda svými skupenstvími.
Edikt nantský zaručoval občanům Francie náboženskou svobodu.
Kóbó Abe byl japonský spisovatel.
Přesýpací hodiny měří čas ppomocí přesýpání písku.
Jarmulka je pokrývka hlavy.
Abcházie se nachází na pobřeží Černého moře.
Akkadská říše byl starověký stát.
Niels Hendrik Abel byl norský matematik věnující se algebře.

Význam slov

Ábel je ve Starém zákoně syn Adama a Evy.


Informace na yin.cz.