Význam slov

Abeceda

Abeceda je uspořádaný soubor všech písmen hláskového písma, nazvaný podle počátečních písmen pořadí: lat. abeceda. Evropská písma se zakládají na řecké abecedě (alfabeta), která sama je tvůrčí adaptací severosemitského písma přejatého pravděpodobně od Féničanů. Západní typ řecké abecedy byl zdrojem písma etruského, z něhož vzniklo písmo latinské.

Význam dalších slov:
Edikt nantský zaručoval ve Francii náboženskou svobodu.
Akkadská říše je starověký stát.
Přesýpací hodiny měří čas ppomocí přesýpání písku.
Toaletní papír se využívá pro hygienu.
Jarmulka je pokrývka hlavy židovské komunity.
Abcházie se nachází na pobřeží Černého moře.
Koloběh vody v přírodě během kterého prochází voda různými skupenstvími.
Hans von Aachen byl malíř na dvoře císaře Rudolfa II.

Význam slov

Abeceda je uspořádaný soubor všech písmen.


Informace na yin.cz.