Význam slov

Význam slov

Význam některých slov bývá mnohým lidem neznámý. Vedle nich pak existují slova, která každý zná, avšak která mají více významů, z nichž některé mohou být v obecné povědomosti méně rozšířeny.

Obecně se dá říci, že slova zde umístěná mají svůj význam buďto ne zcela obecně známý a zapsaný v povědomí uživatelů českého jazyka nebo se jedná o slova, která mají významů několik. Nemalou část tvoří technické a vědecké pojmy a zkratky, jejichž význam je obvykle jasný již po pouhém uvedení celého názvu. Při detailnějším pohledu na jejich původ můžeme říci, že se dělí do několika základních skupin. Jednak jsou to slova převzatá z cizích jazyků, přičemž dnes je v tomto směru nejvíce aktivní vytváření anglicismů, avšak mnoho slov je převzato také z latiny, němčiny, ruštiny, ale i z tak exotických jazyků, jakým je například čínština viz. kaolín, čaj, či japonština viz tofu, karate apod.

Význam slov je uspořádán v přehledném uspořádání které usnadňuje rychlá přístup k jednotlivým slovům. Můžete se zde seznámit například s významem slov: lunární měsíc, mobilní telefon umožňuje být stále dostupný, elektronická cigareta obtěžuje kuřákovo okolí kouřem méně, než cigareta klasická, Přesýpací hodiny měří čas již od starověku, Tradiční čínská medicína zahrnuje metody prevence, vyšetření i léčby, toaletní papír pochází z Číny, televize, absolutní nula, salinita mořské vody, teletext přináší textové informace prostřednictvím televizního vysílání, Kustovnice čínská - goji je klenot tradiční čínské medicíny a mnohých dalších.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

Význam slov

Vlajky jednotlivých států světa plní jednak funkci státních symbolů při ceremoniálních událostech, vyvěšení na státních budovách a úřadech i při příležitosti státních svátků. Na moři pak vlajky plní identifikační funkci pro rychlé a snadné přiřazení plavidla k zemi, ve které je registrována. Mají obvykle pevně stanovené rozměry a barvy.

Na našich stránkách se můžete dozvědět význam některých méně známých slov, se kterými se občas můžete setkat.

Fotosyntéza

Fotosyntéza je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, například slunečního záření a tepla k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin - cukrů - z jednoduchých anorganických látek - oxidu uhličitého a vody.

Iontové kanály

Iontové kanály fungují jako bílkovinné přenašeče, přenášející přes buněčné membrány především ionty a vodu. Působí tak, že v membráně vytvářejí póry naplněné vodou, a pokud jsou tyto póry otevřené, mohou jimi pronikat ionty (případně molekuly malých rozměrů) určité velikosti a s určitým nábojem.


Poskytujeme informace.