Význam slov

Aberace

Aberace (latinsky aberatio - odbočení, odchylka).

1) astronomie: Aberace je malé odchýlení světelného paprsku hvězd, které objevil roku 1728 J. Bradley. Světlo potřebuje k průchodu dalekohledem určitý čas a mezitím se dalekohled přemístí pohybem Země. Odchylka vlivem aberace se musí vyrovnat nakloněním dalekohledu o aberační úhel.

2) biologie: Aberace je odchylka od normy v tvaru, chování, zbarvení nebo v genomu u zvířat a rostlin. Chromozomové aberace se dělí na chromozomové mutace, týkající se změny nebo přestavby většího úseku chromozomu a změny v počtu jednotlivých chromozomů.

3( fyzika: Hvězdná aberace je odklonění světelného paprsku (pojem teorie relativity), vzniká skládáním rychlosti světla a rychlosti pohybu pozorovatele.

Význam dalších slov:
Abcházie je země, která leží na pobřeží Černého moře.
Přesýpací hodiny měří čas pomocí přesýpání zrnek písku.
Akkadská říše byla starověký stát v tehdejší Mezopotámii.
Koloběh vody v přírodě v průběhu kterého prochází voda skupenstvími.
Edikt nantský zaručoval občanům Francie náboženskou svobodu.
Abélard Petr byl francouzský raněscholastický filozof a teolog.
Jarmulka je pokrývka hlavy.
Niels Hendrik Abel byl norský matematik.

Význam slov

Aberace v astronomii, bioligii a fyzice.


Informace na yin.cz.