Význam slov

Abolicionismus

Abolicionismus (z latinského abolatio) bylo hnutí za zrušení otroctví v 18.-19. století v USA. Zpočátku bylo hnutí velmi živelné povahy, postupně byly založeny Americká protiotrokářská společnost (1833) a Strana volné půdy (Free Soil Party, 1848), Strana svobody (Freedom Party, 1840-1859). Významným představitelem se stal Frederick Douglas. Důležitou roli sehrála poprava J. Browna (1859) a veřejné mínění v době občanské války (1861-1865) a rekonstrukce jihu (1865-1877). Výsledkem bylo přijetí zákona o osvobození černochů-účastníků občanské války - Emancipation Proclamation, 1.1.1863. Roku 1865 byli 13. dodatkem ústavy osvobozeni ostatní otroci.

Význam dalších slov:
Denis Papin se stal známým především díky vynálezu tlakového hrnce.
Jarmulka představuje pokrývku hlavy používanou v židovské komunitě.
Babylonie byla říše v Mezopotámii.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Edikt nantský zaručoval náboženskou svobodu.
Balantidióza při níž onemocní zvířata či člověk.
Akkadská říše v někdejší Mezopotámii.
USA je zkratka pro Spojené státy americké.

Význam slov

Abolicionismus bylo hnutí za zrušení otroctví v 18.-19. století v USA.


Informace na yin.cz.