Význam slov

Absolutismus

Absolutismus je státní forma, v níž je monarcha nositelem neomezené moci. Rozšířen byl zvláště v Evropě 17.-18. století. I absolutistický monarcha však podléhal přirozenému zákonu, nebyl tedy krutovládcem jako vládci v antických tyraniích. Teoreticky se absolutismus začal formovat od 14. století jako vztah církve a státu zvláště ve Francii. Typičtí představitelé absolutismu byli Ludvík XIV. ve Francii, "velký kurfiřt" Friedrich Vilém v Braniborsku, August Silný (kurfiřt saský a král polský). Ker konci 18. století se vlivem idejí osvícenství v některých státech změnil na osvícenský absolutismus, v němž monarcha sám sebe považoval za "prvního služebníka" státu. V 19. století byl absolutismus většinou v důsledku revolucí nahrazen republikou nebo konstituční monarchií.

Význam dalších slov:
Edometr je přístroj, kterým se měří stlačitelnost zeminy.
Jarmulka je pokrývka hlavy.
Lazurovací lak je druh nátěrové hmoty.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Babylonie byla říše v Mezopotámii.
Sippar bylo starověké město v Mezopotámii.
Edikt nantský zaručoval náboženskou svobodu.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.

Význam slov

Absolutismus je státní forma, v níž je monarcha nositelem neomezené moci.


Informace na yin.cz.