Význam slov

Abdülhamid I.

Abdülhamid I. byl 27. sultán Osmanské říše (1774-1789). Žil mezi lety 1725 až 1789. Roku 1774 uzavřel pokořující mír v Kücük Kaynarca, kterým byla ukončena válka s Ruskem a v jehož důsledku Osmanská říše ztratila Bukovinu ve prospěch Rakouska (1775), Krym ve prospěch Ruska (1783) a ruským obchodním lodím bylo povoleno proplouvat úžinami Bospor a Dardanely. V ruské verzi smlouvy bylo zahrnuto též právo ochrany ortodoxních křesťanů v Osmanské říši, což se stalo jedním z podnětů krymské války.

Význam dalších slov:
Toaletní papír se používá pro hygienu.
Jarmulka je pokrývka hlavy.
Starověký Egypt se stal mocným státem.
Koloběh vody v přírodě během kterého prochází voda různými skupenstvími.
Akkadská říše je starověký stát.
Edikt nantský zaručoval hugenotům žijícím ve Francii náboženskou svobodu.
Přesýpací hodiny měří čas přesýpáním písku.
Hans von Aachen byl malíř, který působil na dvoře císaře Rudolfa II.

Význam slov

Abdülhamid I. byl 27. sultán Osmanské říše (1774-1789).


Informace na yin.cz.