Význam slov

Abstraktní expresionismus

Abstraktní expresionismus se po 2. světové válce stal prvním mezinárodním stylem, který z gestického malířského automatismu, symbolického surrealismu a čistých kompozic V. Kandinského odvodil novou variantu abstraktního malířství. Jsou pro něj typické dynamické linie, kaligrafické formy, transparentní stékající barvy. Abstraktní expresionismus vznikl v USA, k jeho představitelům patří mj. J. Pollock, W. de Kooning, H. Hofmann.


Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Ionizátor vzduchu dodává do ovzduší bytu ionty.
Velká africká jezera leží ve Velké příkopové propadlině.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Iglú je eskymácké kopulovité obydlí
Kachlová kamna používají obvykle dřevo nebo uhlí.
Jantar někdy obsahuje fosilizované části drobných živočichů.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Madonna je americká zpěvačka.
Usínáček medvídek pro chvíle usínání.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.


Význam slov

Abstraktní expresionismus se po 2. světové válce stal prvním mezinárodním stylem, který z gestického malířského automatismu, symbolického surrealismu a čistých kompozic V. Kandinského odvodil novou variantu abstraktního malířství.


Informace na yin.cz.