Význam slov

Abstrakce

Abstrakce je podstata rozumové činnosti, forma pojmotvorného procesu, při němž se odhlíží od jedinečnosti věcí a soustřeďuje se na obecná určení, znaky, vlastnosti. Hegel, Husserl a Heidegger se pokusili pochopit pojmotvornou a názornost překonávající funkci abstrakce. Logika rozlišuje různé formy abstrakce:
- izolující (vyzvedává jednotlivé společné znaky)
- generalizující (vytváří druhové a rodové pojmy)
- analitickou (vytváří abstraktní pojmy).


Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Iglú je eskymácké kopulovité obydlí
Kachlová kamna používají obvykle dřevo nebo uhlí.
Jantar někdy obsahuje fosilizované části drobných živočichů.
Ionizátor vzduchu dodává do ovzduší bytu ionty.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Madonna je americká zpěvačka.
Velká africká jezera leží ve Velké příkopové propadlině.
Usínáček medvídek pro chvíle usínání.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.


Význam slov

Abstrakce je podstata rozumové činnosti, forma pojmotvorného procesu.


Informace na yin.cz.