Význam slov

Absolutno

Absolutno (z latinského absolutus - naprostý, nepodmíněný), to, co je základem všeho, co je nepodmíněné, co zahrnuje celek poznání a bytí. Od počátků filosofie existovaly pokusy absolutno myslet: transcendentně jako ideu dobra u Platóna, jako nehybného hybatele u Aristotela, jako jedno u Plótína, kreacionisticko-teologicky jako Boha, jako absolutní substanci, v novověku jako totalitu všech podmínek (Kant), jako absolutní Já (Fichte), jako identitu přírody a ducha (Schelling), jako absolutního ducha (Hegel), jako vůli (Schopenhauer).

Význam dalších slov:
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Cabo da Roca představuje nejzápadnější bod Evropy.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Lazurovací lak je druh nátěrové hmoty.
Absolutní nula je stav tělesa.

Význam slov

Absolutno co zahrnuje celek poznání a bytí.


Informace na yin.cz.