Význam slov

Abstraktní film

Abstraktní film je experimentální filmová forma, nezachycující reálné děje a figury, staví na vizuálním rytmu a kontrastu uvnitř záběrů i v jejich spojení montáží. Začátky ve 20. letech. Představitelé: M. Duchamp, Len Lye, L. Moholy-Nagy, O. Fischinger, M. Ray, W. Ruttmann. Později N. McLaren, P. Kubelka.


Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Ionizátor vzduchu dodává do ovzduší bytu ionty.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Usínáček medvídek pro chvíle usínání.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Velká africká jezera leží ve Velké příkopové propadlině.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Iglú je eskymácké kopulovité obydlí
Kachlová kamna používají obvykle dřevo nebo uhlí.
Jantar někdy obsahuje fosilizované části drobných živočichů.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Madonna je americká zpěvačka.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.


Význam slov

Abstraktní film je experimentální filmová forma, nezachycující reálné děje a figury.


Informace na yin.cz.