Význam slov

Absorpce

Absorpce (z latinského absorbere - spolknout, pohltit).

1. fyzika, chemie - pohlcování plynů v kapalinách a plynných látkách. Absorpce roste s rostoucím tlakem a klesající teplotou. Absorpční koeficient udává, kolik litrů plynu se absorbuje v 1 litru kapaliny při 0 °C a 101,3 kPa.

2. meteorologie - přeměna energie krátkovlnného slunečního záření na tepelnou energii, vyzařovanou zemským povrchem nebo tříatomárními molekulami plynů (vodní pára, CO2) v atmosféře ve formě dlouhovlnného záření (viz. skleníkový efekt).

Význam dalších slov:
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Cabo da Roca představuje nejzápadnější bod Evropy.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Absolutní nula je stav tělesa.

Význam slov

Absorpce je pohlcování plynů v kapalinách a plynných látkách.


Informace na yin.cz.