Význam slov

Absolutní výhoda

Absolutní výhoda (mezinárodní obchod) je schopnost určité země vyrábět určitý výrobek nebo výrobky (případně poskytovat určitou službu nebo služby) s nižšími náklady (s menším inputem) než jiné země. Jedná se o historicky nejstarší teoretické zdůvodnění možnosti mezinárodní směny Adamem Smithem (1723-1790). Podle Smithovy teorie absolutních výhod každá země vyváží výrobky a služby, při jejichž výrobě má absolutní výhodu a dováží výrobky a služby, ve kterých tuto výhodu nemá. Tato teorie byla překonána teorií komparativních výhod Davida Ricarda.

Význam dalších slov:
Bodamské jezero na jihu Německa.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Cabo da Roca představuje nejzápadnější bod Evropy.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Lazurovací lak je druh nátěrové hmoty.
Dalamánek je malá bulka z bílého pečiva.
Absolutní nula je stav tělesa.

Význam slov

Absolutní výhoda je schopnost určité země vyrábět určitý výrobek nebo výrobky s nižšími náklady než jiné země.


Informace na yin.cz.