Význam slov

Absorpce zvuku

Absorpce zvuku jsou ztráty zvukové energie při průchodu zvuku hmotným prostředím. V plynném prostředí je absorpce zvuku malá, v kapalinách a pevných látkách je větší. Ve všech těchto látkách závisí absorpce zvuku na frekvenci šířících se zvukových nebo ultrazvukových vln. Měření frekvenční a teplotní závislosti absorpce látek je důležitou metodou zkoumání jejich struktury. Z hlediska prostorové akustiky je důležitá absorpce stěn, a to jak protihlukových stěn, tak především stěn místností.

Význam dalších slov:
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Cabo da Roca představuje nejzápadnější bod Evropy.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.

Význam slov

Absorpce zvuku jsou ztráty zvukové energie při průchodu zvuku hmotným prostředím.


Informace na yin.cz.