Význam slov

Absurdní divadlo

Absurdní divadlo (absurdní drama) je směr avantgardního divadla a dramatu od 50. let 20. století, které zobrazuje skutečnost jako nesmyslnou. Nivelizující vliv moderní civilizace, nepřehlednost života ovládaného stereatypy a ohrožené mezilidské komunikace vyjadřují témata osamělosti, odcizení člověka, úzkosti, nesmyslnosti existence, ztráty životních jistot. Na rozdíl od předchozích stylových revolucí absurdní divadlo nejen zlomilo tradice, ale radikálně proměnilo základní charakteristiky dramatu: ruší souvislý děj, opomíjí charakteristiku postav, deformuje a devalvuje jazyk, který ztrácí svoji sdělovací funkci. Dialog už neumožňuje žádnou komunikaci, na jeho místo nastupují prázdné fráze, mechanické tlachání. Předchůdci absurdního divadla byli G. Büchner, A. Strindberg a zejména A. Jarry (Král Ubu, 1897). Mezi nejvýznamnější představitele patří S. Beckett, E. Ionesco, J. Genet, A. Adamov, H. Pinter, E. Albee, V. Havel, S. Mrozek.


Madonna je americká zpěvačka.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Velká africká jezera leží ve Velké příkopové propadlině.
Iglú je eskymácké kopulovité obydlí
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Národní divadlo Praha je předním českým kulturním stánkem.
Jantar někdy obsahuje fosilizované části drobných živočichů.
Kachlová kamna používají obvykle dřevo nebo uhlí.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Ionizátor vzduchu dodává do ovzduší bytu ionty.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Usínáček medvídek pro chvíle usínání.
Abstraktní umění je umění odhlížející od skutečnosti, od předmětu.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.


Význam slov

Absurdní divadlo je směr avantgardního divadla a dramatu od 50. let 20. století, které zobrazuje skutečnost jako nesmyslnou.


Informace na yin.cz.