Význam slov

Absurdní

Absurdní (z latinského absurdus - sluchu nelibý, nesmyslný) znamená to, co se vymyká pravidlům logického myšlení, co odporuje rozumnosti, naší zkušenosti možného a obvyklého.


Madonna je americká zpěvačka.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Velká africká jezera leží ve Velké příkopové propadlině.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Jantar někdy obsahuje fosilizované části drobných živočichů.
Kachlová kamna používají obvykle dřevo nebo uhlí.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Ionizátor vzduchu dodává do ovzduší bytu ionty.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Usínáček medvídek pro chvíle usínání.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Abstraktní umění je umění odhlížející od skutečnosti, od předmětu.
Iglú je eskymácké kopulovité obydlí
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.


Význam slov

Absurdní znamená to, co se vymyká pravidlům logického myšlení.


Informace na yin.cz.