Význam slov

Abstraktní umění

Abstraktní umění je umění odhlížející od skutečnosti, od předmětu, není totožné s bezpředmětným uměním. Abstraktní umění vychází v podstatě z viditelného zjevu věcí a snaží se je co nejvíce redukovat na zkratku, formu, šifru, náznak. Předobrazem abstraktního umění je archaické a primitivní umění v různých epochách západního umění. Jako samostatná umělecká forma bylo abstraktní umění poprvé teoreticky založeno a prakticky realizováno V. Kandinským kolem roku 1910. Nejdůležitějším střediskem tohoto uměleckého směru byla Paříž (École de Paris, Pařížská škola).


Madonna je americká zpěvačka.
Velká africká jezera leží ve Velké příkopové propadlině.
Jantar někdy obsahuje fosilizované části drobných živočichů.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Ionizátor vzduchu dodává do ovzduší bytu ionty.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Usínáček medvídek pro chvíle usínání.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Iglú je eskymácké kopulovité obydlí
Kachlová kamna používají obvykle dřevo nebo uhlí.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.


Význam slov

Abstraktní umění je umění odhlížející od skutečnosti, od předmětu, není totožné s bezpředmětným uměním.


Informace na yin.cz.