Význam slov

Abstraktum

Abstraktum je abstraktní podstatné jméno, označující nefyzickou věc (např. síla, víra, smutek).


Madonna je americká zpěvačka.
Velká africká jezera leží ve Velké příkopové propadlině.
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Jantar někdy obsahuje fosilizované části drobných živočichů.
Kachlová kamna používají obvykle dřevo nebo uhlí.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Ionizátor vzduchu dodává do ovzduší bytu ionty.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Usínáček medvídek pro chvíle usínání.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Iglú je eskymácké kopulovité obydlí
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.


Význam slov

Abstraktum je pojem z oblasti jazykovědy, který označuje abstraktní podstatné jméno.


Informace na yin.cz.