Význam slov

Parthská říše

Parthská říše byla starověkým státem s centrem na území dnešního Íránu. Vznikla v letech 247-238 př. n. l., velmocenského postavení v oblasti Předního východu dosáhla o sto let později, za vlády Mithradata I.

Parthská říše

Dějiny parthské říše jsou dějinami neustálých válek s Římany o Malou Asii, Kavkaz a dnešní Blízký východ a s kočovníky na východě. Kolem roku 220 n. l. zahájil Peršan Ardašír I. z rodu Sásánovců povstání proti králi Artabanovi IV. a po několikaletých bojích převzal kontrolu nad Íránem.

V době svého největšího rozmachu zahrnovala parthská říše dnešní Írán, většinu Iráku, Kuvajt a části Pákistánu, Afghánistánu, Sýrie, Turecka, Arménie, Turkmenistánu a Saúdské Arábie. Hlavním městem byl původně Hekatompylos jihovýchodně od Kaspického moře, později Ktésifón na Tigridu.

Význam dalších slov: Sumer, Akkadská říše, Elam, Médie, Babylonie, Chetitská říše, Medová nemoc

Význam slov

Informace na yin.cz.