Význam slov

Babylonie

Babylonie byla starověká říše v oblasti Mezopotámie.

Babylonie v době Novobabylonské říše
Babylonie v době Novobabylonské říše.

Babylonie (2 tis. př. nl.), tento stát vznikl na jihu Mezopotámie 400 let po zániku Akkadské říše.

Starobabylonská říše (1900 - 1600 př. n. l.)
Chammurapi (1792 - 1750 př. n. l.) = zakladatel říše, dolní Mezopotámie + Tigris a střední Eufrat
Chammurapiho zákoník - jeden z prvních v dějinách, obsahuje základní ustanovení
tři skupiny obyvatel:
awilum = nejbohatší, svobodní, plnoprávní, vlastníci pozemků a otroků
muškéni = svobodní ale neprivilegovaní, řemeslníci, vojáci aj.
otroci = nesvobodní, mohli se kupovat, dědit, za zabití otroka se platilo majiteli

Středobabylonská říše (1500 - 1235 př. n. l.) území ovládnuto dynastií Kassitů (z pohoří Zagros), obchod a diplomacie.
1235 př. n. l. Babylón dobyt Asyřany.

Novobabylonská (chaldejská) říše (626 - 539 př. n. l.) 625 vyhnání Asyřané Nabopolasavem, nástupce Nabukadnezar II. (605-569 př. n. l.) vrchol rozkvětu, 539 př. n. l. dobyta a ovládnuta perským králem Kýrem.

Význam slov

Informace na yin.cz.