Význam slov

Sumer

Sumer - mapa

Sumer je považovaný za jednu z nejstarších civilizací světa (3000 př. n. l. - 2000 př. n. l.). Tato civilizace a region existovala v jižní části Mezopotámie. Jeho obyvateli byli vedle později příchozích semitsky hovořících Akkadů především Sumeřané, kteří do Mezopotámie pravděpodobně přišli nejpozději kolem roku 3500 př. n. l.

Sumerové vytvořili v Mezopotámii civilizaci, která používala rozvinuté formy zemědělství. Sumerští zemědělci využívali propracovaný systém zavlažování tvořený kanály, průtoky a vodními rezervoáry. Sumerové také vynalezli kalendář o 12 měsících, šedesátkovou a desítkovou číselnou soustavu, vůz s koly, hrnčířský kruh a v architektuře obloukové klenutí.

Význam dalších slov: Chetitská říše, Absolutní nula, Médie, Elam, Starověký Egypt

Význam slov

Informace na yin.cz.