Význam slov

Chetitská říše

Chetitská říše se rozkádala v Malé Asii.

Chetitská říše

Chetitská říše - sídlo vládců Chattušaš.

Starochetitské období (1650 - 1450 př. n. l.)
expanze do Mezopotámie, 1594 př. n. l. dobyl král Muršiliš I. Babylon, ovládl část Sýrie.

Novochetitské období (1450 - 1200 př. n. l.)
nový rozmach, vláda nad severní Mezopotámií, zničena říše Mitanni.
Za vlády Šuppiluliumaše I. a Muršiliše II. dobyta Sýrie a Malá Asie.
Boj s Egyptem o nadvládu nad Sýrií (Chattušil III. vs. Ramess II.):
bitva u Kadeše, spojenecká smlouva 1270 př. n. l.
Poté splynutí s Aramejci, na troskách rozvrácené říše vznikla Frýgie a Lýdie.

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.