Význam slov

Médie

Médie byla starověká říše.

Médie

Médie (7. století - polovina 6. století př. n. l.)
Král Kyaxarés, vítězství nad Skythy, dobyta Asýrie, mír s Lydií, za nástupce dobytí Médie Peršany.

Další starověké říše: Babylonie, Starověký Egypt, Lýdie, Asýrie

Význam slov
Říše Kúš v dnešním Súdánu.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.