Význam slov

Elam

Elam ve starověku.

Elam

Elam (přelom 4./3. tisíciletí př. n. l., jihozápadní část Íránu).
Časté války, vliv Mezopotámie, dobyt Asýrií, spojování v kmenové svazy.

Další starověké říše: Babylonie, Lýdie, Starověký Egypt, Asýrie

Význam slov

Informace na yin.cz.