Význam slov

Akkadská říše

Akkadská říše je název starověkého státního útvaru, který založil Sargon Akkadský a který existoval zhruba v letech 2334 - 2154 př. n. l. Území Akkadské říše zahrnovalo prakticky celou Mezopotámii. Jednalo se o první rozlehlou říši v této oblasti (ve které do té doby existovaly městské státy). Název Akkadské říše je odvozen od pojmenovaní města Akkadu.

Význam dalších slov: Chetitská říše, Sumer, Babylonie, Elam, Starověký Egypt

Význam slov

Informace na yin.cz.