Význam slov

Theodor Adorno

Theodor Adorno (původně Theodor Wiesengrund, 1903-1969) byl německý filosof, sociolog a muzikolog. Společně s M. Horkheimerem položil základ ke kritické teorii frankfurtské školy. Určujícím prvkem jeho myšlení je zájem o subjektivitu a zkušenost dialektiky osvícenství. Pokrok rozumu, který chtěl člověka osvobodit ze zajetí mýtu a z moci přírody a učinit jej mocným subjektem dějinného jednání, se převrací ve slepý mýtus obecné disponovatelnosti, jenž vytváří ještě větší destruktivní potenciál než kdysi moc přírody. Po zkušenosti s národním socialismem a Adornovým bezvýhradným krédem stává potřeba kriticky pojmenovat znetvořenou a zdeformovanou podobu individuality a "neidentického". Tím je určena i jeho kritika vědy v diskusi s kritickým racionalismem K. Poppera, jeho kritika zmasovění jako důsledku kulturního průmyslu a radikální odmítnutí ideje filozofického systému.
Dílo: Dialektik der Aufklärung (společně s Horkheimerem, Dialektika osvícenství 1947), Zur Metakritik der Erkenntnistheorie (K metakritice teorie poznání, 1956), Musiksoziologie (Sociologie hudby, 1962), Negative Dialektik (Negativní dialektika, 1966), Ästhetische Theorie (Teorie estetiky, 1970, č. 1998).


Bostonské pití čaje se stalo jedním z konfliktů směřujících společnost k americké revoluci.
Nákladní kolo slouží rozvozu zboží.
Ostrov El Hierro je nejzápadnější z Kanárských ostrovů.
Efekt motýlího křídla vyjadřuje citlivou závislost vývoje systému.
Fabion se uvnitř vyztužuje rákosem.
Starověký Egypt prosperoval na březích řeky Nil.
Hydrosféra zahrnuje vodní obal planety Země.
Adenoviry patří k DNA virům.
Adjustace, přizpůsobení zboží.
Hydrosféra zahrnuje vodní obal planety Země.
Cabo da Roca v Portugalsku.
Cakewalk je společenský tanec.
Čeřínek je rekreační území na Vysočině.
Thunské jezero na jehož břehu leží rekreační středisko.
Jackfruit může vážit i více než 10 kg.
Adenin je skladebnou částí adenozintrifosfátů.
Yzop lékařský se pěstuje i v ČR.


Význam slov

Theodor Adorno byl německý filosof. Položil základ ke kritické teorii frankfurtské školy.


Informace na yin.cz.