Význam slov

Alfred Adler

Alfred Adler (187-1937) byl rakouský psychiatr, žád S. Freuda (1911 však jeho učení opustil), zakladatel individuální psychologie. Za základní pohnutku k jednání pokládal touhu po moci, která ve spojení s komplexem méněcennosti může vést k různým poruchám chování. Zdůrazňoval sociální základ lidského charakteru, jeho vazbu na sociální vztahy. Přispěl k učení o neurózách, o výchově dětí, k sociálnímu lékařství a psychologii.
Z díla: Porozumění životu: úvod do individuální psychologie, 2927, Smysl života, 1933, Umění porozumět: příběh života a nemoci z pohledu individuální psychologie, 1928/1930.


Adenoviry patří k DNA virům.
Bodensee jezero na jihu Německa.
Efekt motýlího křídla vyjadřuje citlivou závislost vývoje systému.
Adenin je skladebnou částí adenozintrifosfátů.
Nákladní kolo slouží rozvozu zboží.
Cakewalk je společenský tanec.
Starověký Egypt prosperoval v údolí a deltě řeky Nil.
Thunské jezero na jehož břehu leží rekreační středisko.
Fabion se uvnitř vyztužuje rákosem.
Adjustace, přizpůsobení zboží.
Hydrosféra zahrnuje vodní obal planety Země.
Bostonské pití čaje se stalo jedním z konfliktů směřujících společnost k americké revoluci.
Čeřínek je rekreační území na Vysočině.
Ostrov El Hierro je nejzápadnější z Kanárských ostrovů.
Yzop lékařský se pěstuje i v ČR.
Cabo da Roca v Portugalsku.


Význam slov

Alfred Adler.


Informace na yin.cz.