Význam slov

Mitanni

Mitanni

Mitanni bylo království v severní Mezopotámii existující ve 14. až 15. století př. n. l. V době svého největšího rozmachu, během 14. století př. n. l., bylo jeho součástí území dnešního jihovýchodního Turecka, severní Sýrie a severního Iráku. Hlavním městem Mitanni bylo Vaššukkani.

Království Mitanni bylo známo pod třemi jmény: Mitanni, Churri a Chanigalbat (a Egypťanům a Kanaáncům také pod čtvrtým jménem, západosemitským názvem Naharin nebo Naharim).

Další starověké říše: Babylonie, Starověký Egypt, Médie, Lýdie, Elam, Asýrie

Význam slov
Turecká káva a kultura její přípravy.

Informace na yin.cz.