Význam slov

Lýdie

Lýdie byla starověká říše v Malé Asii.

Lýdie

Lýdie (7. století - první polovina 6. stletí př. n. l., západní část Malé Asie)
indoevropský kmen Lýdů, sídlo = Sardy
vyhnáni Kimmeriové + ovládnutí řeckých měst na pobřeží, poslední král Kroisos, spojenectví s Babyloňany a Egyptem, 547/6 př. n. l. pád Sard = nadvláda Peršanů.

Další starověké říše: Babylonie, Frýgie, Starověký Egypt, Asýrie

Význam slov

Informace na yin.cz.