Význam slov

Asýrie

Asýrie byla starověká říše v oblasti Mezopotámie.

Asýrie

Asýrie (od 3. tisíciletí př. n. l.)
Staroasyrská říše (2000 - 1750 př. n. l.)
původně městský stát Ašsur, kolem 1650 pronikání Churritů - vytvořili stát:
Mitanni (1600 - 1350 př. n. l.) - rozvrácen Chetity.

Středoasyrská říše (1350 - 1078 př. n. l.)
znovusjednocení, dobyta Babylonie, rozkvět za Tiglatpilesara I. (1127 - 1078 př. n. l.)

Novoasyrská říše (911 - 612 př. n. l.)
nejmocnější říše Předního východu
expanze: Aššurbanipal II. (883 - 859 př. n. l.) - Malá Asie + Babylon,
Tiglatpilesar III. porazil Egypt a Izrael; stát Urartu
rozvrácení 605 př. n. l. útoky Médů a Babylonie.

Význam slov

Asýrie byla starověká říše v Mezopotámii.


Informace na yin.cz.