Význam slov

Mezopotámie

Mezopotámie je oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, kde ve starověku vzkvétaly vyspělé civilizace.

Mezopotámie

Mezpotámie (mesos = uprostřed, potamos = řeka) počátky osídlení asi 6000 př. n. l., střední a dolní tok Eufratu a Tigridu.
Starosumerské období (3000-2350 př.)
chrám = centrum všeho dění, chrámové hospodářství, nejprve theokracie = vláda chrámového kněžstva, pak světská moc (panovník = zástupce boha na zemi), palác = sídlo vládce; palácové hospodářství

Městské státy:
Eridu - nejstarší město, od pol. 4 tis. př. n. l., vladař Alulim.
Uruk - doklady prehist. osídlení, zbytky chrámů, původ legendárního Gilgameše.
Ur - vlast Abrahámova, pohřebiště, standarta z Uru - 2 desky s výjevy z války a míru.
Lagaš - pol 3. tis. př. n. l., první záznamy o stavbách chrámů, supí stéla - kamenná deska.
Kiš - zachované opevnění města.

Hospodářství: dostatek hlíny, dovoz dřeva, kamene a kovů.
Chrámy a zikkuraty (věže), reliéfy, obrázkové (piktografické) písmo + klínové.
Počátky vědy (60ková soustava), výpočty, astronomie: kalendář

Akkadská říše (2340-2200 př. n. l.) = první centralizovaný stát.

Semité ovládli sumerská města, sjednotitel - vládce Sargon I. Akkadský (výboje, kořist)

Stoletá nadvláda Gutejců (z pohoří Zagros) - asi 2200 př. nl.

Po jejich vyhnání nadvláda města Uru, pronikání semitských Amoritů.

Význam slov
Uruk, Gilgamešovo město ve starověké Mezopotámii.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.