Význam slov

Starověká Sýrie

Sýrie byla ve starověku rozdrobena na menší státy.

Sýrie se nachází ve strategické poloze, oblast byla po celou dobu rozdrobena, městské státy cílem zájmů sousedních říší.

Ebla - nejstarší městský stát; rozmach v 2. polovině 3. tisíciletí př. n. l. sevení Sýrie.

Mari - rozkvět v 2. tisíciletí př. n. l., severovýchodní Sýrie, pod nadvládou Chammurapiho, při povstání město zničeno.

Ugarit - osídlen již v neolitu, rozmach v 15. - 13. století př. n. l., bohatý přístav, centrum obchodu, pevné hradby, síť ulic. Tabulky s písemnými údaji o obchodu. Útoky mořských národů = konec.

Starověké říše: Médie, Babylonie, Starověký Egypt, Asýrie, Persie

Význam slov
Sýrie je křižovatka věků na spojnici mezi Středomořím a Mezopotámií.

Informace na yin.cz.