Význam slov

Starověká Persie

Starověká Persie - perská říše byl stát existující ve starověku na předním východě.

Persie
Starověká Persie kolem roku 500 př. n. l.

Persie původní sídlo = Pasagard, zakladatel říše: Kýros II. Veliký (559 - 530 př. n. l.), porazil Médii, dobyl Lýdii a řecká města na pobřeží Egejského moře, Írán a Střední Asii, Novobabylonskou říši, Mezopotámii, Fénicii, Palestinu.
Syn Kambýsés se roku 525 př. n. l. zmocnil Egypta, čímž vznikla největší starověká říše.
Dáreois I. upevnil moc, začátek nepřátelství mezi Řeky a Peršany, státní reforma (satrapie).

Řecko-perské války (490 - 449 př. n. l.) neúspěch (bitva u Marathónu)
poté Xerxés I., pozvolný úpadek říše, r. 334-330 př. n. l. Alexandr Makedonský ovládl Persii.

Budování silnic, podpora obchodu; náboženství Zarathuštra (princip dobra a zla).

Dějiny starověké Persie

549 př. n. l. - Kýros Veliký porazil Médy a vytvořil Perskou říši.
538 př. n. l. - Kýros poráží Babylonskou říši.
529 př. n. l. - Kýros umírá.
525 př. n. l. - Peršané dobývají Egypt.
521 - 486 př. n. l. - vláda Dareia Velikého.
510 př. n. l. - Peršané podnikají invazi do jihovýchodní Evropy a oblasti dnešního jižního Ruska.
500 - 449 př. n. l. - Řecko-perské války.
490 př. n. l. - Řekové porážejí Peršany v bitvě u Marathonu.
480 př. n. l. - Řecké námořnictvo poráží Peršany v bitvě u Salaminy.
334 př. n. l. - Alexandr Veliký proniká do Persie.
331 př. n. l. - Alexandr Veliký vítězí nad Peršany v bitvě u Gaugamél, Persie se hroutí.

Další starověké říše: Babylonie, Médie, Starověký Egypt, Asýrie, Lýdie

Význam slov

Informace na yin.cz.