Význam slov

Fénicie

Fénicie je území, které se ve starověku nacházelo ve východním Středomoří.

Fénicie

Fénicie východní Středomoří, semitské obyvatelstvo, vývoz nachově červeného barviva purpuru (řec. foinos = červený), dálkový obchod, vyspělá řemesla, hospodářská prosperita; konec 13. století př. n. l. - vpád mořských národů.

Byblos - první osídlení 5 tisíciletí př. n. l., zachovalé bétyly (vztyčené kameny).

Sidon - pobřežní město, dobyto Asyřany, výchozí místo pro pozdější výpady.

Tyros - přístav, obchodní středisko, odtud expanze do severní Afriky (Kartágo), dobyt Alexandrem Velikým.

První hláskové písmo: jednoduché, pro rozvoj obchodu, abeceda s 24 znaky.

Starověké říše: Babylonie, Starověký Egypt, Médie, Asýrie, Persie

Význam slov
Kartágo v dnešním Tunisku.

Informace na yin.cz.