Význam slov

Koloběh vody v přírodě

Koloběh vody v přírodě

Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, při které voda přechází mezi skupenstvím pevným, kapalným a plynným.

Ačkoli rovnováha vody na Zemi zůstává konstantní v čase, jednotlivé molekuly vody vstupují do atmosféry a opět ji opouštějí. Voda se pohybuje z jednoho rezervoáru do dalšího, např. z řeky do oceánu, nebo z oceánu do atmosféry během fyzikálních procesů vypařování, kondenzace, srážek, vsakování, stékání a podpovrchového proudění. Přitom voda prochází různými skupenstvími.

Význam dalších slov: Baťovky, Richterova stupnice, Hydrosféra, Bostonské pití čaje, Lunární měsíc, Moře

Význam slov

Informace na yin.cz.