Význam slov

Význam slov - F

Význam slov abecedně řazených pod písmeno F.

Fabion je oblý přechod mezi stěnou a stropem.
Fable convenue - význam tohoto slova.
Fabulace je vyprávění smyšlených, fantazijních příběhů.
Fabule je přirozený sled událostí.
Facie je souhrn vlastností sedimentu.
Faerské ostrovy jsou souostroví v severním Atlantiku.
Fagocyt je buňka schopná pohlcování pevných částic z okolí.
Fagocytóza je pohlcování cizorodých částic buňkou za účelem výživy nebo obrany.
Fagopyrismus je onemocnění projevující se vyrážkou.
Fagot je dechový hudební nástroj.
Fagotrof
Faidra je postavou řecké mytologie.
Fair play je čestná hra nebo jednání.
Fajáns je jemná keramika, vzhledem připomínají porcelán.
Fajé je hedvábná tkanina.
Faksink - hladký pás kaučukové směsi.
Faktograf - význam tohoto názvu.
Faktografie je prostý popis jevů a událostí.
Faktorie je pobočka obchodní společnosti v cizí zemi.
Faktura je účet za provedenou práci nebo dodané zboží.
Fakultativní - význam slova.
Falc byla sídla franských a německých panovníků.
Falcovačka - stroj.
Falcovka je falcová taška.
Faléra je kovový kruhovitý předmět používaný jako ozdoba.
Faleristika se zabývá popisem a historií řádů a vyznamenání.
Falešné dilema je jedním z logických klamů.
Falibilismus
Falibilita - význam slova.
Falický symbol - symbol plodnosti.
Falkon - lehké polní dělo.
Falkonet byl lehké polní dělo.
Fáma je neověřená, často nepravdivá zvěst.
Famfrnoch je lidový hudební nástroj.
Fanda tv je televizní kanál zaměřený na muže.
Fandango je španělský lidový tanec.
Fasáda je vnější stěna stavby.
Fasádní barvy musí být odolné vůči povětrnostním vlivům.
Fauna - zvířena.
Fénicie ve východním Středomoří.
Finanční poradce nabízí komplexní pohled na finanční záležitosti.
Francouzské Antily spadají pod správu Francie.
Freycinetův gabarit je standard pro parametry vodních cest.
Frýgie - starověká říše.

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.