Význam slov

Význam slov - D

Význam slov zařazených v abecedním pořadí pod písmenem D.

Dacit je vulkanická hornina.
Dacitoid je sopečná hornina.
Daguerrotypie byla první fotografická metoda použitelná v praxi.
Daimonion - vnitřní hlas oslovující filozofa.
Daktylos - starověká jednotka délky.
Dalamánek je malá bulka z bílého pečiva.
Dalekohled je optický přístroj používaný k pozorování vzdálených objektů.
Dálkoměr je přístroj používaný k měření vzdáleností.
Dálnopis je koncové zařízení abecední telegrafie.
Dáma - význam tohoto slova.
Damara je pryskyřice stromů rodu damaroň.
Damnum casuale - náhodná škoda.
Damnum emergens - skutečná škoda.
Dampr je speciání nákladní vozidlo.
Denis Papin se stal známým především díky vynálezu Papinova tlakového hrnce.
Daňová oáza je země s nízkou daní z výnosu kapitálu.
Danse macabre - tanec kostlivců.
Darabukka je arabský taneční bubínek.
Děrovačka na papír.
Desktop je počítač s horizontálně umístěnou skříní.
Dominový efekt je řetězová reakce, která je spuštěna malou změnou a lavinovitě se šíří.
Druhy živností při podnikání v České republice.

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.