Význam slov

Mobilní telefon

Mobilní telefon je přístroj, který je možno používat jako normální telefon, avšak není vázán pouze na jedno místo.

Mobilní telefon

Mobilní telefon je koncové zařízení, které slouží pro rádiový přístup účastníka k mobilní telefonní síti prostřednictvím její základnové stanice.

Mobilní telefon umožňuje kromě přenosu služeb hlasových a přenosu krátkých textových zpráv také přenos faxových a datových služeb. Pomocí technologie WAP umožňuje mobilní přístup k internetu.

Význam dalších slov: Světelný rok, Telefon, Karoserie, Daňová oáza, Bodamské jezero, Kari koření, Recept, Sýr, Tapeta, Jantar

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.