Význam slov

Televize

Televize je médium, které se používá k masovému šíření zábavných programů a informací.

Televize

Televize je široce používaný prostředek masové informace a propagandy, systém pro přeměnu obrazu a zvuku na odpovídající elektrické signály a jejich přenos na vzdálené místo.

Komerčně se televize začala využívat od 30. let 20. století a postupně se stala důležitým komunikačním systémem a zdrojem zábavy. Po rychlém vývoji a rozšíření černobílé televize docházelo od 60. let 20. století k rozšíření televize barevné. Následně, koncem 70. a začátkem 80. let 20. století se začaly ve větší míře využívat i další přenosové cesty - kabelový přenos, satelitní vysílání apod. Začátkem 21. století přechází televizní vysílání téměř výhradně k použití digitálního signálu. Televize výrazně přispívá k celkové socializaci společnosti téměř na celém světě.

Slovo televize vzniklo odvozením z řeckého tele (daleko) a latinského vize (vidět).

Význam dalších slov: Světelný rok, Teletext, Starověký Egypt, Daňová oáza, Kari koření, Onyx, Sifon, Jantar, Efekt, Tapeta

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.