Význam slov

Vodní recipient

Vodní recipient je vodní útvar, do kterého vtékají povrchové nebo znečištěné odpadní vody. Vodním recipientem jsou všechny větší vodní plochy v krajině (přehradní nádrže, rybníky, jezera). V procesu čištění odpadních vod je takto označován vodní útvar, který slouží k dočištění odpadních vod za využití samočisticí schopnosti recipientu, která spočívá ve schopnosti recipientu zbavit se přirozenými procesy znečistění.

Význam dalších slov: Sifon, Moře, Toaletní papír, Kanalizace, Přenosné WC, Druhy živností

Význam slov
Voda a její nedostatek.

Informace na yin.cz.